See & Smile

SEE & SMILE vzw

See & Smile is een private humanitaire groep chirurgen en oogspecialisten die samen met hun teams naar de derde wereld landen reizen om daar onder andere aangeboren gelaatsafwijkingen te herstellen.

Ook Dr. Bob De Frene neemt op regelmatige basis deel aan de missies van See & Smile.

Wat doet See & Smile vzw?

Er worden humanitaire missies georganiseerd in onderontwikkelde regio’s in derdewereldlanden: medische consultaties en operatieve ingrepen, opleiding en/of bijscholing aan de lokale gezondheidswerkers.

Deze missies zijn volledig vrijwillig. Elke deelnemer staat zelf in voor de kosten van vervoer en verblijf.

De vliegticketten voor de verpleegkundigen worden deels bekostigd door benefietopbrengsten.

Medicatie, instrumentarium en anesthesietoestellen, welke na hun missie ter plaatse blijven voor de lokale artsen, worden eveneens bekostigd door See & Smile.

Ook de opleiding van een lokale artsen en andere medisch geschoolden wordt door deze VZW voorzien. Sommige artsen in opleiding krijgen de kans om naar Belgie te komen voor een gerichte specialisatie. In meerdere Afrikaanse landen worden ook hospitalen gebouwd als de lokale infrastructuur ontoereikend is.

Op deze See & Smile missies worden er jaarlijks tot 10.000 mensen onderzocht waarvan 1200 kinderen en volwassenen effectief kunnen geholpen worden.

Oogartsen

De hoofdactiviteit van de oogartsen bestaat erin patiënten met cataract of lensvertroebeling te opereren.

Deze veel voorkomende ziekte is op wereldvlak één van de voornaamste oorzaken van blindheid. Door het

Microchirurgisch vervangen van de vertroebelde ooglens door een kunstlens, kan aan deze patiënten het zicht terug gegeven worden. Ook andere oogziekten zoals glaucoom en infectieziekten worden opgespoord en behandeld.

De aangepaste medicatie wordt door ons voorzien. Er wordt getracht onze medische kennis en ervaring over te brengen aan lokale artsen.

Chirurgie

De hoofdactiviteit op plastisch chirurgisch gebied bestaat uit de correctie van aangeboren gespleten lip en verhemelte.

Deze laatste aandoening is de meest frequente aangeboren gelaatsafwijking en komt in België voor bij ongeveer 1/2000 geboorten. Nagenoeg alle patiëntjes met gespleten lip en/of verhemelte worden in België op zeer jonge leeftijd geopereerd. De lip wordt meestal gesloten rond de 4de à 6de maand, terwijl het verhemelte rond 1,5jaar wordt gesloten.

Helaas bestaat deze hulp in vele minder ontwikkelde landen helemaal niet en groeien kinderen op met de afzichtelijke uitwendige gelaatsdeformiteiten van gespleten lip en verhemelte.

error: Content is protected