Tijdstip reconstructie Afdrukken
Een borstreconstructie kan onmiddellijk op verschillende tijdstippen uitgevoerd worden:
  • onmiddellijk: d.w.z. op het ogenblik dat de mastectomie wordt uitgevoerd = primaire borstreconstructie
  • in een later stadium: in dit geval wordt meestal gedurende zes maand tot een jaar een afwachtende houding aangenomen (tenminste zes maand na stoppen radiotherapie) = de laattijdige of secundaire borstreconstructie.