Dr. De Frene Bob
Dr. De Frene Bob
Dr. De Frene Bob - Dr. Casaer Bob
Plastische, Reconstructieve en Esthethische Chirurgie, Microchirurgie
Dr. De Frene Bob
 
 
 
 
Home Borstreconstructie Tijdstip reconstructie
Tijdstip reconstructie Afdrukken E-mail
Een borstreconstructie kan onmiddellijk op verschillende tijdstippen uitgevoerd worden:
  • onmiddellijk: d.w.z. op het ogenblik dat de mastectomie wordt uitgevoerd = primaire borstreconstructie
  • in een later stadium: in dit geval wordt meestal gedurende zes maand tot een jaar een afwachtende houding aangenomen (tenminste zes maand na stoppen radiotherapie) = de laattijdige of secundaire borstreconstructie.
 
 
 
Dr. De Frene Bob - AZ St Augustinus Veurne: 058.33.33.59 - Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman: 057.35.75.10
Consulent Plastische Heelkunde St Jan Brugge: 050.45.23.60 - GSM: 0477.62.41.47 - Email: bob@defrene.be

Dr. Casaer Bob - AZ St Augustinus Veurne: 058.33.33.67 - Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman: 057.35.75.10
Consulent Plastische Heelkunde St Jan Brugge: 050.45.23.60 - GSM: 0478.27.79.05 - Email: bob@casaer.be