Otoplastie of Correctie afstaande oren Afdrukken
Afstaande oren zijn aangeboren vormafwijkingen van de uitwendige oorschelp. Op zichzelf bieden afstaande oren geen enkel functioneel nadeel (je kunt er bijvoorbeeld net zo goed mee horen als met platte oren), maar het verschijnsel veroorzaakt niet zelden problemen van sociale en relationele aard. Vooral onder kinderen vormt het een klassieke aanleiding tot pesterij – het bekende getreiter over ‘flaporen’ – wat bij de betrokkenen ook op langere termijn vaak tot gevoelens van onzekerheid en een gebrekkig zelfbeeld kan leiden.

De plastisch chirurg kan deze esthetische afwijking door een eenvoudige ingreep corrigeren, zonder dat daar belangrijke nadelen aan verbonden zijn. Bij kinderen kan de otoplastie al vanaf vijf jaar en gebeurt de operatie altijd onder algemene verdoving. Volwassenen en adolescenten kunnen de keuze maken tussen algemene of plaatselijke verdoving. De ingreep duurt ongeveer anderhalf uur en vergt slechts een oppervlakkige verdoving. De ingreep gebeurt via een dagopname, dus uw kind kan in de regel dezelfde dag het ziekenhuis verlaten.