Dr. De Frene Bob
Dr. De Frene Bob
Dr. De Frene Bob
Plastische, Reconstructieve en Esthethische Chirurgie, Microchirurgie
Dr. De Frene Bob
 
 
 
 
Home Behandelingen Borstverkleining - Borstlifting Vóór de ingreep
Vóór de ingreep Afdrukken E-mail
Uw chirurg zal bepalen of het nodig is om voorbereidend onderzoek te laten verrichten (zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek, elektrocardiogram, röntgenopname van de longen). Zo ja, dan gebeurt dat best een tijdje op voorhand.

Voor de ingreep wordt een echografie en mammografie (een radiologisch onderzoek van het borstklierweefsel) uitgevoerd, teneinde het bestaan van mogelijke gezwellen uit te sluiten. Dat onderzoek is niet nodig als u recentelijk een mammografie onderging. Een beperkt bloedonderzoek is sowieso nodig – dat kan u naar keuze bij uw huisarts of in het laboratorium van de kliniek laten uitvoeren.


Indien U rookt heeft U er alle belang bij om hiermee te stoppen.

Voor een borstreductie of een borstlift is een rookstop zelfs van extreem belang. Om het tepelhof te kunnen verplaatsen, moet ze gedeeltelijk van de onderliggende klier losgemaakt worden. Hierdoor vermindert in geringe mate de bloedvoorziening naar het tepelhof. Wanneer nu als gevolg van het roken de bloedvaten vernauwd raken, vertraagt dat niet alleen de genezing van de wonde maar kan dat zelfs, in extreem geval, leiden tot verlies van tepel en tepelhof!

Gezien de ingreep doorgaat onder algemene verdoving, moet u nuchter blijven vanaf middernacht vóór de ingreep. Dit betekent: niet meer eten noch drinken vanaf middernacht, behalve voor het innemen van eventuele medicatie.

In het ziekenhuis is inmiddels een kamer voor u gereserveerd. Bij de opnamedienst regelt u eerst nog enkele administratieve zaken en vervolgens wordt u in afwachting van de operatie naar uw kamer gebracht. Even voor de operatie maakt u kennis met uw anesthesist, de arts die u onder verdoving brengt en u gedurende de hele ingreep begeleidt. Mocht er bij eventuele vorige ingrepen iets abnormaals voorgevallen zijn, dan kunt u dit best aan de anesthesist melden.

Dan komt uw plastisch chirurg, die met een stift op uw borst de precieze zones aftekent waar hij straks insneden zal maken. Zijn er nog vragen, dan is dat nu het moment. Even later krijgt u een middel toegediend om de operatie rustig tegemoet te gaan. Ten slotte wordt u naar de operatiekamer gevoerd en in slaap gebracht.

 
 
 
Dr. De Frene Bob - email: bob@defrene.be - gsm: 0477.62.41.47
AZ West Veurne: 058.33.33.59 - Jan Yperman Ieper: 057.35.75.10 - aclinic Brugge: 050.96.98.20