Dr. De Frene Bob
Dr. De Frene Bob
Dr. De Frene Bob
Plastische, Reconstructieve en Esthethische Chirurgie, Microchirurgie
Dr. De Frene Bob
 
 
 
 
Home Behandelingen Borstverkleining - Borstlifting
Borstverkleining - Borstlifting Afdrukken E-mail

Het verschijnsel van borsthypertrofie of (te) grote borsten kan verklaard worden vanuit familiale aanleg, kan ontstaan zijn tijdens de puberteit en kan samengaan met overgewicht. Borsthypertrofie geeft niet zelden aanleiding tot persoonlijk leed, zoals schaamte en een gevoel van verminderde eigenwaarde, maar kan ook functionele fysieke problemen veroorzaken, zoals rugpijn, huidirritatie onder de borsten, en zo meer. Een borstverkleining biedt in dergelijke gevallen een welgekomen en definitieve oplossing.

Doorhangende borsten (= ‘ptose’) ontstaan vaak na een of meer zwangerschappen met of zonder borstvoeding, soms ook na belangrijk gewichtsverlies. Dit verschijnsel kan volledig losstaan van borsthypertrofie (te grote borsten).

Als u nog een kinderwens hebt, verdient het aanbeveling de borstcorrectie uit te stellen tot na de laatste (geplande) zwangerschap, dit teneinde het blijvend resultaat te behouden.

De ingreep gebeurt onder algemene verdoving in het ziekenhuis. Een borstlifting gebeurt doorgaans in dagopname en een week later bent u in staat om uw normale activiteiten te hervatten. Voor een borstverkleining verblijf je één nacht in het ziekenhuis. Hiervoor is vaak een 3 tal weken werkverlet aangewezen.

De ingrepen om beide problemen (te grote borsten en/of doorhangende borsten) te corrigeren worden respectievelijk borstreductie (borstverkleining) en mastopexie (borstlifting) genoemd.
Beide operaties verlopen ongeveer volgens hetzelfde principe. Enerzijds wordt de vorm van de borst gecorrigeerd en de tepel opnieuw in een jeugdiger of hogere positie geplaatst, anderzijds wordt – en dan vooral bij een borstverkleining – een hoeveelheid borstweefsel weggenomen. Het spreekt vanzelf dat dit niet kan zonder insnede in de huid. Maar het is nu precies de taak van de plastisch chirurg om de littekens zodanig te situeren dat ze onopvallend blijven.

Zowel voor een borstreductie als voor een borstlift zijn verschillende chirurgische technieken mogelijk. Naargelang van het type borst dat u hebt, zal de ene techniek beter geschikt zijn dan de andere. Uw chirurg zal dat uiteraard eerst grondig met u overleggen.


Om de tepel naar boven te verplaatsen is een littekentje rondom het tepelhof onvermijdelijk. In een enkel geval volstaat dat trouwens al om het gewenste resultaat te bekomen (figuur 3). Meestal echter moet de chirurg ook een hoeveelheid huid wegnemen aan de onderpool van de borst, en dat kan hij alleen door een litteken te maken van het tepelhof naar de onderzijde van de borst (figuur 2). Al naargelang de hoeveelheid huid die weg moet, komt hier doorgaans nog een horizontaal litteken bij (figuur 1), dat redelijk goed verborgen blijft in de plooi onderaan de borst. Bovendien verbleken al die littekens na verloop van tijd en nemen ze in zoverre de huidskleur aan dat ze enkel nog maar van heel dichtbij te detecteren zijn. Omdat de tepel verplaatst moet worden, kan het gebeuren dat een aantal zenuwtjes naar de tepel onderbroken raakt. Het is dus mogelijk dat de gevoeligheid van de tepel na borstverkleining of borstlifting verminderd is ten opzichte van ervoor. Na een borstverkleining kan het ook dat borstvoeding niet meer mogelijk is, als gevolg van het doorsnijden van de melkkanaaltjes. Dat is echter afhankelijk van de gebruikte techniek. Sommige technieken laten wél nog borstvoeding toe. Maar welke techniek ook gekozen wordt, een borstverkleining of een borstlifting heeft geen enkel nadelig gevolg voor de verdere gezondheid van uw borst.


 
 
 
Dr. De Frene Bob - email: bob@defrene.be - gsm: 0477.62.41.47
AZ West Veurne: 058.33.33.59 - Jan Yperman Ieper: 057.35.75.10 - aclinic Brugge: 050.96.98.20